Radiografie

Radiografie maakt gebruik van röntgenstralen of X-stralen. De dosis is afhankelijk van de te onderzoeken regio. In onze dienst wordt steeds getracht de dosis voor de patiënt zo laag mogelijk te houden en werken we volgens het ALARA-principe (“As Low As Reasonably Achievable”).

Radiografie is een uitstekende techniek voor de evaluatie van botletsels, het opsporen van weke delen verkalkingen en nazicht van de longen.

In principe is geen specifieke voorbereiding noodzakelijk.

Belangrijk: in geval van (mogelijke) zwangerschap, steeds vermelden voor aanvang van het onderzoek!